ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Το «Στάση & Κίνηση» αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης παιδιών και βρεφών.

Το περιβάλλον μας είναι φιλικό, ασφαλές και ειδικά διαμορφωμένο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού. Η συνεχής εκπαίδευση, η εμπειρία μας, η συνεργασία μας με τις υπόλοιπες ειδικότητες και η αγάπη μας για το παιδί είναι  η αιτία της έμπνευσης και του ενθουσιασμού μας σε κάθε θεραπευτική συνεδρία.

Φυσικοθεραπεία & Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (WCPT): Η φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι στο χώρο της υγείας. Στοχεύει στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας και λειτουργικότητας, μεγιστοποιώντας το βαθμό ανεξαρτησίας του παιδιού. Για το λόγο αυτό το πλάνο θεραπείας για το κάθε παιδί είναι εξατομικευμένο και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.

Που απευθυνόμαστε:

Το εργαστήριο παιδιατρικής φυσικοθεραπείας «Στάση & Κίνηση» απευθύνεται σε παιδιά νεογνικής έως και εφηβικής ηλικίας που εμφανίζουν:
• Αναπτυξιακή καθυστέρηση
• Αισθητηριακές διαταραχές
• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Διαταραχές βάδισης και ισορροπίας
• Διαταραχές μυϊκού τόνου (υποτονία – υπερτονία)
• Εγκεφαλική παράλυση
• Κινητικές Δυσλειτουργίες (νευρομυϊκές ή μυοσκελετικές)
• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
• Ορθοπεδικά προβλήματα
• Σύνδρομα (Down, Ret, Guillain – Barre, Asperger)